Na Ponta by _bossa on Flickr.

Na Ponta by _bossa on Flickr.